Cięcie laserem

Cięcie laserem można najprościej określić jako jeden z rodzajów rozdzielenia termicznego materiałów. Wiązka lasera oddziałuje na materiał, silnie go rozgrzewając, aż do stopienia lub odparowania.  Do tego momentu nie można mówić o procesie cięcia laserowego. Cięcie laserowe właściwe rozpoczyna się, kiedy wiązka lasera wniknie w cięty materiał w jednym punkcie. Proces cięcia laserowego przebiega zgodnie z wybranym wzorem geometrycznym i powoduje rozdzielenie elementu na dwie osobne płaszczyzny.

Za pomocą lasera można pociąć wiele materiałów. Cięcie laserem charakteryzuje się dużą precyzją i to jego główna zaleta. Oprócz tego cięcie laserowe jest bardzo dobrą techniką rozdzielania wielu materiałów. Za pomocą cięcia laserowego można rozdzielać materiały organiczne oraz nieorganiczne.

Dodatkowo cięcie laserowe jest wygodnym sposobem rozdzielania różnych materiałów. Dzięki niezwykle precyzyjnemu cięciu, jakie może wykonać laser, materiały nie wymagają dalszej obróbki.

Taki schemat pracy jest tańszy i szybszy w wykonaniu, gdyż nie wymaga dodatkowych procesów takich jak uszczelnianie mechaniczne czy piaskowanie. Krawędzie elementów rozdzielonych po cięciu laserowym są uszczelnione. To ważne w szczególności w przypadku materiałów np. tkanin syntetycznych, dywanów, gdyż uszczelnienie zapobiega późniejszemu strzępieniu.

Warto też zauważyć, że cięcie laserowe charakteryzuje się wysoką precyzją procesu. Szczelina, która powstaje w wyniku cięcia laserowego, jest odrobinę większa niż sama wiązka laserowa. Jest to ogromna zaleta, jeśli materiał ma zostać pocięty na skomplikowane figury geometryczne.

Cięcie laserem cieszy się dużą popularnością również ze względu na uniwersalność. Laserem można ciąć takie materiały jak: stal, mosiądz, aluminium, drewno, papier, żywność, skórę, korek, gumę, tkaniny, karton, folię metalową i wiele innych tworzyw sztucznych.

Cięcie laserowe można podzielić na kilka rodzajów:

  • Cięcie laserowe przez odparowanie, które polega na tym, że materiał cięty laserowo na skutek dużej temperatury oraz gazu obojętnego ulega wyparowaniu. Metoda ta jest stosowana do cięcia laserowego drewna oraz niektórych tworzyw sztucznych.
  • Cięcie laserowe przez topnienie i wydmuchiwanie – materiał, który poddawany jest cięciu laserowemu, ulega stopnieniu i jest usuwany przez gaz obojętny. Tę metodę cięcia laserowego stosuje się do metali, w szczególności stali nierdzewnej.
  • Cięcie laserowe przez wypalenie – to rodzaj cięcia laserowego, w którym materiał cięty laserowo jest wypalany przez strumień tlenu lub mieszaniny go zawierającej. Najczęściej ten rodzaj cięcia laserowego jest wykorzystywany do cięcia laserowego metali i innych materiałów topiących się w dużej temperaturze np. stali węglowych.
  • Cięcie laserowe w formie generowania pęknięć termicznych – ten rodzaj cięcia laserowego najczęściej znajduje zastosowanie w obróbce szkła, kiedy to wiązka lasera wywołuje naprężenie cieplne powodujące pękanie.

Sam proces cięcia laserowego można podzielić na 3 etapy:

  • rozpoczęcie procesu cięcia laserowego,
  • właściwe cięcie laserowe,
  • zakończenie obróbki laserowej.

Skorzystaj z innych usług z zakresu obróbki precyzyjnej: