Druk 3D

Druk 3d to nic innego jak druk przestrzenny. Przy użyciu tej technologii możliwe jest tworzenie przestrzennych obiektów, które stanowią odwzorowanie modeli cyfrowych. Druk 3d, ze względu na swoją wysoką funkcjonalność, staje się coraz bardziej popularny, zarówno w obszarach przemysłowych, jak i użytkowych. Warto pamiętać jednak o tym, że drukowanie 3d wymaga użycia specjalnej maszyny: drukarki 3d, która nakłada na model kolejne warstwy materiału zgodnie z plikiem cyfrowym, tworząc pożądany wydruk 3d.

Czym jest plik cyfrowy do wydruku 3d?

Plik cyfrowy stanowi tutaj podstawę do uzyskania przestrzennej formy. Aby stworzyć pożądany wydruk 3d potrzeba odpowiedniego pliku, który będzie można wykorzystać w procesie drukowania 3d. Taki plik można przygotować w programie do projektowania graficznego 3d lub przy użyciu skanera 3d, którym zeskanujemy pierwowzór elementu, który chcemy uzyskać poprzez wydruk 3d. Plik cyfrowy to coś co, powinni Państwo nam dostarczyć abyśmy mogli wykonać zamówienie. To właśnie ten projekt zawiera niezbędne dla wykonawcy dane, takie jak wymiary każdej warstwy przedmiotów, które powstaną jako wydruki 3d.

Co można stworzyć jako wydruk 3d?

Drukowanie 3d stanowi obecnie tak popularne rozwiązanie, że łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie można uzyskać poprzez wydruki 3d. To rozwiązanie jest tańsze i bardziej wydajne niż klasyczne metody konstrukcji, dlatego często drukowanie 3d na zamówienie wykorzystuje się przy produkcji prototypów, a także coraz częściej w przemysłowych gałęziach produkcyjnych. Dzięki wydrukom 3d możemy stworzyć wysokiej jakości makiety architektoniczne, a także proptotypy na potrzeby produkcji, reklamy, medycyny czy edukacji. Druk 3d na zamówienie umożliwia nam tworzenie wszelkich przedmiotów, które chcielibyśmy przystosować do swoich potrzeb. Wydruki 3 d na zamówienie wymagają jedynie pliku cyfrowego, który będzie stanowił ich podstawę. Poza tym ograniczenia w kwestii druku 3d wynikają głównie z ludzkiej wyobraźni.

Druk 3d – cena

Koszty druku 3d uzależnione są od rozmiaru zamówionego wydruku 3d, a także grubości jego ścianek. Dlatego koszty druku 3d kalkulujemy indywidualnie na postawie projektu dostarczonego przez klienta. Plik cyfrowy powinien zostać dostarczony w formacie WRL lub STL. Warto pamiętać o tym, że pliki STL nie przenoszą informacji o kolorze planowanego wydruku 3d. Dodatkowo podczas eksportu geometrii do pliku należy zadbać o właściwe zagęszczenie siatki trójkątów, aby jak najwierniej odzwierciedlić kształty modelu. Do drukowania 3d elementów kolorowych najlepiej przygotować plik w formacie WRL, który zapamiętuje kolor modelu. Inne formaty, które są dopuszczalne do przekazania projektu wydruku 3d do maszyny drukującej, są: zbd, bld, ply, zcp, sfx, 3ds, zec, zpr.

Jeżeli nie posiadają Państwo projektu modelu do wydruku 3d we wskazanych formatach, możemy je dla Państwa wykonać na podstawie rysunku, szkicu czy zdjęcia. Możliwe jest również drukowanie 3d, wzorując się na istniejącym już modelu, który dla Państwa zeskanujemy. Są to dodatkowe usługi, które wpływają na koszty druku 3d.

Dla Państwa wygody posiadamy także skaner 3D więc poza tworzeniem pilików z rysunków itp, to możemy sami zeskanować obiekt.

Skorzystaj z innych usług z zakresu obróbki precyzyjnej: